Milorad Milutinovic Bane i Miloje Stojanovic Lovac  - DT SN 0188 - 03.08.1973